НаверхНаверх

Услуги экологического характера

договорная цена
Запросить фото

Повітря
• Новинка (бухгалтер). Підготовка програмного забезпечення для розрахунку екологічного податку організації
• Розробка звіту по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємстві
• Оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців
• Розробка паспортів на ГОУ
• розробка документів які додається до ГОУ, що експлуатується суб'єктом господарювання
• перевірка на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (ефективність роботи ГОУ)
• Розробка ОВНС (оцінки впливів на навколишнє середовище)
• Розробка заходів щодо організації системи контролю промислових викидів в атмосферу в галузях промисловості
• Перерахунок меж санітарно-захисних зон існуючих промислових об'єктів, груп підприємств, виробничих зон в умовах високощільної і житлової забудови.
• Розробка, оформлення і зміст розділу робочого проекту "Охорона атмосферного повітря від забруднення"
• Розробка "Звітів про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)
• Розробка типової форми первинної облікової документації з обліку заходів щодо охорони атмосферного повітря ПОД-1
• Розробка типової форми первинної облікової документації з обліку заходів щодо охорони атмосферного повітря ПОД-2
• Розробка типової форми первинної облікової документації з обліку заходів щодо охорони атмосферного повітря ПОД-3
• Розробка документів для взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря
• Розробка паспорту вентиляційної установки
Відходи
• Розробка паспортів відходів підприємства
• Розробка проекту нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення.
• Розробка паспорта місць видалення відходів
Вода
• Розробка документів для отримання дозволу на водокористування

Местоположение
Херсон, Украина
Более месяца назад, 19 просмотров   Пожаловаться
 Сообщение отправлено
Отправить еще
Добавить в избранные